Mass Online

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TIẾNG VIỆT: – VietCatholic: 6 giờ chiều Thứ Bảy http://vietcatholic.org/thanhle https://www.youtube.com/user/VietCatholicNews