Mass JULY – Max 20 Attendees

St. Joseph’s Springvale Mass JULY – Max 20 Attendees

JULY

Tue to Friday 9:30 AM – 10:30 AM AEST

Fri, 11:00 AM ( VIETNAMESE)Sat, 9:30 AM – 10:30 AM AESTSat, 5:00 PM – 6:00 PM AESTSat, 7:00PM – 8:00 PM( VIETNAMESE)Sun, 8:00 AM – 9:00 AM AESTSun, 10:00 AM – 11:00 AM AESTSun, 12:00 PM – 1:00 PM AESTSun, 3:00 PM (VIETNAMESE)Sun, 5:30 PM – 6:30 PM AESTUnder restrictions CoVID -19 Max 20 attendants please contact 9547 4777 or 9547 4877 or book online https://www.eventbrite.com.au/e/107038186096.
FOR VIETNAMESE MASSxin ghi danh với Mr Liêm 0417 575 465. Và để biết chắc là quý vị có ghi danh được hay không,Mr Liêm sẽ nhắn tin lại cho người đã ghi danh Confirmed