Archive - Month: September 2020

English 27 Sept 2020 Week 26 A

Newsletter: https://drive.google.com/file/d/1H4HuqgTjD3u9fwaguFQ-iDojfXvvsOCL/view?usp=sharing Children Lithurgy: https://drive.google.com/file/d/1ah5Z_J8C8FALeJ-cDkRCZPyTUJCSgXNU/view?usp=sharing...

Ban Tin 13 thang 9 nam 2020

Ban tin 13/9/2020 DOWNLOAD LINK PDF File     THỜ VÀ VĂN PHÒNG: tạm đóng cửa. Trong trường hợp khẩn cấp, quý ông bà và anh chị em liên lạc với Cha Xứ qua số 0434 346 777.   THÁNH LỄ...

Safeguarding Committee

Safeguarding Committee of St. Joseph’s Parish Springvale, incl. St. Mark’s Dingley VillageThe Safeguarding Committee has used Child Protection Sunday, 13September 2020 to launch the foundation...