Ban Tin 13 thang 9 nam 2020

Ban tin 13/9/2020

DOWNLOAD LINK

PDF File

 

 

THỜ VÀ VĂN PHÒNG: tạm đóng cửa. Trong trường hợp khẩn cấp, quý ông bà và anh chị em liên lạc với Cha Xứ qua số 0434 346 777.

 

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN: Kính mời quý ông bà và anh chị em tham dự
Thánh Lễ Chúa Nhật 24 thường niên năm A

 

Thánh Lễ tiếng Anh (English) lúc 10g sáng Chúa Nhật 13/9/2020 

 

https://youtu.be/l-GMCNPMaLU

 

 Thánh Lễ 12g trưa Chúa Nhật 13/9/2020 do cha Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường CSsR chủ tế, dành cho các em thanh thiếu niên https://youtu.be/wuGiehtPFKc

 

Thánh Lễ 3g chiều Chúa Nhật hàng tuần qua trang Facebook cùa Giáo Xứ St.Joseph’s Springvale: https://www.facebook.com/groups/683124345826341

 Hoặc https://youtu.be/itCoHjmsWT0

THÁNH LỄ DÀNH CHO GIỚI TRẺ: mỗi 2 tuần một lần. Trong tháng 9, thân mời các bạn trẻ tham dự Thánh Lễ trực tuyến lúc 12g trưa Chúa Nhật 13/09/2020 và 28/9/2020 https://www.facebook.com/sjyspringvale/

 

XIN LỄ: Quý vị có thể gọi cho Ông Liêm 0417 575 465 các ý lễ và viết các ý lễ và bỏ vào thùng thơ của Giáo Xứ khi có dịp đi ngang qua.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin hãy giữ cho tâm hồn chúng con luôn hướng về Chúa khi gặp những thử thách, lo âu trong lúc phong tỏa cách ly vì đại
dịch. Để chúng con sống với những gì chúng con tin và để cho chúng con có
thể bày tỏ tình yêu thương của mình qua những người chung quanh con.

BAN BẢO VỆ TRẺ EM CỦA GIÁO XỨ ST.JOSEPH’S VÀ ST.MARK’S: Hôm
nay là ngày Chúa Nhật Bảo vệ An Toàn Trẻ Em, Ban Bảo Vệ Trẻ Em Giáo Xứ
đưa ra những Văn Bản chính của trong chương trình bảo vệ an toàn trẻ em
bao gồm: Chính Sách, Bản Tuyên Bố cam kết của Giáo Xứ, Quy Tắc Ứng Xử
và Trách Nhiệm. Song song với việc trên, các Văn Bản này cũng được đăng
trên trang web Giáo Xứ, quý vị có thể truy cập để làm quen với nội dung các
bản văn, tất cả được sắp xếp riêng gọn một nơi, cũng như để quý vị biết qua
những thành viên trong Ban này ở trang web Giáo xứ.

https://stjosephspringvale.com/

Bước tiếp theo sẽ chú trọng đến là việc liên lạc với tất cả những người
tham gia thiện nguyện trong các sinh hoạt hội đoàn trong Giáo Xứ St
Joseph’s, St Mark’s và cộng đoàn Việt Nam. Đây là một điều rất quan trọng
cho mọi người tham gia sinh hoạt hầu mọi người có thể hiểu rõ ràng về trách
nhiệm của mình trong việc bảo vệ an toàn cho các em nhỏ, thanh thiếu niên
và những người dễ bị tổn thương trong Giáo Xứ. Cam kết này bao gồm các
Cha, những người làm việc trong văn phòng và những người thiện nguyện
trong Giáo xứ.

Chủ đích của Ủy Ban là cho mọi người giáo dân có cơ hội để hiểu tường tận
về chương trình Bảo vệ an toàn cho trẻ em.

 

CHIẾN DỊCH ẤM LÒNG MÙA COVID: Trong thời gian qua, bệnh dịch kéo
dài, hậu quả nhiều người mất việc, không có thu nhập, hoặc neo đơn khó
khăn vì sống cách ly. Giới trẻ Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang phát động phong
trào “Ấm Lòng Mùa Covid” bằng việc thiện nguyện phục vụ và sẻ chia những
nhu yếu phẩm cho những ai cần đến sự hỗ trợ. Vậy tất cả những ai có nhu
cầu xin liên lạc: Quang: 0431 155 776, Vivian: 0402 445 569

THÁNH CA LIVESTREAM #1: vào lúc 7g tối Thứ Bảy tối nay 12/9/2020 do
Ca Trưởng Dương Hòa và anh Bình Cadillac của Ca Đoàn Hoan Ca thuộc St.
Joseph’s Springvale tại @ Facebook Dương Hòa và @ ABTV ÚC CHÂU. Xin
kính mời quý vị thưởng thức.