Bản Tin Giáo Đoàn St.Joseph’s Springvale 04/10/2020

Thông Tin Giáo Xứ

NHÀ THỜ VÀ VĂN PHÒNG: tạm đóng cửa. Trong trường hợp khẩn cấp, quý ông bà và anh chị em liên lạc với Cha Xứ qua số 0434 346 777.

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN: https://stjosephspringvale.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMHOGUGfxgNqtv52o_YwNpg

– Thánh Lễ tiếng Anh lúc 10g sáng từ Thứ Ba đến Chúa Nhật.

– Thánh Lễ tiếng Việt lúc 11g30 sáng Thứ Sáu và 3g chiều Chúa Nhật

Thánh Lễ 3g chiều Chúa Nhật quý vị có thể tham dự qua trang Facebook cùa Giáo Xứ St. Joseph’s Springvale: https://www.facebook.com/groups/683124345826341

THÁNH LỄ DÀNH CHO GIỚI TRẺ: được cử hành mỗi 2 tuần một lần. Thân mời các bạn trẻ tham dự Thánh Lễ trực tuyến lúc 12g trưa Chúa Nhật tuần tới 28/9/2020 tại facebook nhóm: https://www.facebook.com/sjyspringvale/ hoặc trang Youtube của giáo xứ.

PHONG BÌ DÂNG CÚNG: Qúy ông bà và anh chị em vẫn có thể bỏ vào thùng thư của Giáo Xứ Khi có dịp đi chợ, ghé ngang qua, hoặc vào trang mạng của Giáo Xứ: https://stjosephspringvale.com/

XIN LỄ: Quý vị có thể gọi cho Ông Liêm (Mob: 0417 575 465) viết các ý lễ và bỏ vào thùng thơ của Giáo Xứ khi có dịp đi ngang qua.

ĐỔI GIỜ: vào lúc 2g sáng Chúa Nhật 04/10 thành 3h sáng Chúa Nhật. Xin quý ông bà và anh chị em lưu ý.

THÁNG MÂN CÔI: Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta sống ba sứ điệp Fatima: Cải thiện đời sống, tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ và lần hạt Mân Côi. Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng: Chúng ta cầu xin cho giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, nhờ Bí tích Rửa Tội, có thể tham gia nhiều hơn vào các trọng tráchtrong trong Giáo Hội.

CÁC THÁNH TRONG THÁNG MƯỜI: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1/10), Thiên Thần Bản Mệnh (2 /10), Thánh Phanxicô Assisi (4/10), Thánh Faustina (5/10), Đức Mẹ Mân Côi (7/10), Thánh Gioan XXIII (11/10), Thánh Têrêxa Avila (15/10), Thánh Margaret Maria Alacoque (16/10), Thánh Ignatio thành Antiokia (17/10), Thánh Luca (18/10) Thánh Gioan Phaolô II (22/10), Thánh Antôn Maria Claret (24/10), Thánh Simon và Thánh Giuđa (28/10).

NGÀY TRUYỀN THỐNG PHANXICO: Năm nay chúng ta không tổ chức gì vì nạn đại dịch. Nhìn lại những hình ảnh vào ngày kính Thánh Phanxico thật là vui; quy tụ với nhau trong tinh thần thân thương qua việc dâng Thánh Lễ có các ca đoàn trong giáo xứ, các em giúp lễ và tất cả quý vị thân hữu, rồi BBQ, sinh hoạt văn nghệ, xổ số và gây quỹ cho những công tác bác ái mà các cha Dòng Phanxico đã thiết thực giúp cho những người kém may mắn.
Hy vọng qua năm tới khi đại dịch qua đi, Nhà Thờ mở cửa, chúng ta lại có dịp gặp gỡ và cộng tác với nhau.

BAN BẢO VỆ TRẺ EM CỦA GIÁO XỨ ST.JOSEPH’S VÀ ST.MARK’S: Các Văn Bản Chính Sách, Bản Tuyên Bố cam kết của Giáo Xứ, Quy Tắc Ứng Xử và Trách Nhiệm Bảo Vệ An Toàn Trẻ Em được đăng trên trang web Giáo Xứ, quý vị có thể truy cập để làm quen với nội dung các bản văn, tất cả được sắp xếp riêng gọn một nơi, cũng như để quý vị biết qua những thành viên trong Ban này ở trang web Giáo xứ: https://stjosephspringvale.com/

Những thông tin khác xin vui lòng truy cập phiên bản đầy đủ tại: