Bản Tin Giáo Đoàn St.Joseph’s Springvale 11/10/2020

Thông Tin Giáo Xứ

NHÀ THỜ VÀ VĂN PHÒNG: tạm đóng cửa. Trong trường hợp khẩn cấp, quý ông bà và anh chị em liên lạc với Cha Xứ qua số 0434 346 777.

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN: https://stjosephspringvale.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMHOGUGfxgNqtv52o_YwNpg

– Thánh Lễ tiếng Anh lúc 10g sáng từ Thứ Ba đến Chúa Nhật.

– Thánh Lễ tiếng Việt lúc 11g30 sáng Thứ Sáu và 3g chiều Chúa Nhật

Thánh Lễ 3g chiều Chúa Nhật quý vị có thể tham dự qua trang Facebook cùa Giáo Xứ St. Joseph’s Springvale: https://www.facebook.com/groups/683124345826341

THÁNH LỄ DÀNH CHO GIỚI TRẺ: được cử hành mỗi 2 tuần một lần. Thân mời các bạn trẻ tham dự Thánh Lễ trực tuyến lúc 12g trưa Chúa Nhật tuần tới 28/9/2020 tại facebook nhóm: https://www.facebook.com/sjyspringvale/ hoặc trang Youtube của giáo xứ.

PHONG BÌ DÂNG CÚNG: Qúy ông bà và anh chị em vẫn có thể bỏ vào thùng thư của Giáo Xứ Khi có dịp đi chợ, ghé ngang qua, hoặc vào trang mạng của Giáo Xứ: https://stjosephspringvale.com/

XIN LỄ: Quý vị có thể gọi cho Ông Liêm (Mob: 0417 575 465) viết các ý lễ và bỏ vào thùng thơ của Giáo Xứ khi có dịp đi ngang qua.

BAN BẢO VỆ TRẺ EM CỦA GIÁO XỨ ST.JOSEPH’S VÀ ST.MARK’S: Các Văn Bản Chính Sách, Bản Tuyên Bố cam kết của Giáo Xứ, Quy Tắc Ứng Xử và Trách Nhiệm Bảo Vệ An Toàn Trẻ Em được đăng trên trang web Giáo Xứ, quý vị có thể truy cập để làm quen với nội dung các bản văn, tất cả được sắp xếp riêng gọn một nơi, cũng như để quý vị biết qua những thành viên trong Ban này ở trang web Giáo xứ: https://stjosephspringvale.com/

LỄ CẦU HỒN: Năm nay chúng ta sẽ có Thánh Lễ trực tuyến lúc 6g chiều Thứ Hai 02/11/2020. Kính mời quý ông bà và anh chị em tham dự và cầu nguyện cho người thân của mình.

KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ KÊU GỌI THỦ HIẾN MỞ CỬA NHÀ THỜ: Xin mời quý ông bà và anh chị em vào link sau www.equalityforfaith.com.au. Sau đó bấm vào ô vàng để ký tên và email của quí vị để yêu cầu thủ hiến phải cho mở cửa nhà thờ như các dịch vụ khác, ví dụ cho phép mở nhà hàng thì cũng phải cho phép mở cửa nhà thờ v.v…

THÁNH CA TÂM TÌNH CA #4: vào lúc 7g tối Thứ Bảy tối nay 10/10/2020 do Ca Trưởng Dương Hòa và anh Bình Cadillac của Ca Đoàn Hoan Ca thuộc St. Joseph’s Springvale cùng Hoàng Sơn và Mai Hương tại @ Facebook Dương Hòa và @ ABTV ÚC CHÂU. Xin kính mời quý vị thưởng thức.

Những thông tin khác xin vui lòng truy cập phiên bản đầy đủ tại: