Bản Tin Giáo Đoàn St.Joseph’s Springvale 18/10/2020

Thông Tin Giáo Xứ

NHÀ THỜ VÀ VĂN PHÒNG: tạm đóng cửa. Trong trường hợp khẩn cấp, quý ông bà và anh chị em liên lạc với Cha Xứ qua số 0434 346 777.

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN: https://stjosephspringvale.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMHOGUGfxgNqtv52o_YwNpg

– Thánh Lễ tiếng Anh lúc 10g sáng từ Thứ Ba đến Chúa Nhật.

– Thánh Lễ tiếng Việt lúc 11g30 sáng Thứ Sáu và 3g chiều Chúa Nhật

Thánh Lễ 3g chiều Chúa Nhật quý vị có thể tham dự qua trang Facebook cùa Giáo Xứ St. Joseph’s Springvale: https://www.facebook.com/groups/683124345826341

PHONG BÌ DÂNG CÚNG: Qúy ông bà và anh chị em vẫn có thể bỏ vào thùng thư của Giáo Xứ Khi có dịp đi chợ, ghé ngang qua, hoặc vào trang mạng của Giáo Xứ: https://stjosephspringvale.com/

XIN LỄ: Quý vị có thể gọi cho Ông Liêm (Mob: 0417 575 465) viết các ý lễ và bỏ vào thùng thơ của Giáo Xứ khi có dịp đi ngang qua.

BAN BẢO VỆ TRẺ EM CỦA GIÁO XỨ ST.JOSEPH’S VÀ ST.MARK’S: Văn Bản Chính Sách, Bản Tuyên Bố cam kết của Giáo Xứ, Quy Tắc Ứng Xử và Trách Nhiệm Bảo Vệ An Toàn Trẻ Em đã được đăng trên trang web Giáo Xứ, quý vị có thể truy cập để làm quen với nội dung các bản văn tại: https://stjosephspringvale.com/professional-standard/
Trong tuần qua, Giáo Xứ đã gởi email tới mỗi thành viên sinh hoạt trong Giáo Xứ cũng như gởi thư tới nhà những người không có email với những văn bản điều lệ trách nhiệm và chính sách tới quý vị để hiểu rõ bổn phận và và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ an toàn cho các em nhỏ, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương trong Giáo Xứ. Cha xứ cám ơn quý ông bà và anh chị em đã cộng tác với Giáo Xứ qua việc thay đổi về các đòi hỏi mà chính quyền đã đưa ra. Xin quý vị đọc và ký tên cũng như đưa lại cho Giáo Xứ trễ nhất là Thứ Tư 28/10/2020. Nếu có điều gì thăc mắc, xin liên lạc với Ông Liêm hay email về [email protected]

LỄ CẦU HỒN: Năm nay chúng ta sẽ có Thánh Lễ trực tuyến lúc 6g chiều Thứ Hai 02/11/2020. Kính mời quý ông bà và anh chị em tham dự và cầu nguyện cho người thân của mình.

GIÚP CÁC NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN TRUNG VIỆT NAM: Hiêp thông với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Cộng Đồng Công Giáo tại Melbourne kêu gọi lòng bác ái quảng đại của quý ông bà và anh chị em giúp đỡ cho người dân nghèo đang chịu thiên tai lũ lụt. Mọi đóng góp ngân quỹ, xin quý vị chuyển khoản vào các trương mục dưới đây hoặc gởi cho quý cha Tuyên Úy và Ban Mục Vụ các Cộng Đoàn. Khi chuyển khoản, xin nhớ ghi chú “Bão Lụt”:
· Trương Mục Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne:
o Tên Trương Mục: Vietnamese Catholic Community – Melbourne
o BSB: 063217 & Account Number: 10455074
· Trương Mục Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
o Tên Trương Mục: Our Lady of La Vang Shrine
o BSB: 083347 & Account Number: 529783746
· Trương Mục Trung Tâm Thánh Vincent Liêm
o Tên Trương Mục: St. Vincent Liem Vietnamese Catholic Community
o BSB: 083355 & Account Number: 628745710

Những thông tin khác xin vui lòng truy cập phiên bản đầy đủ tại: