Bản Tin Giáo Đoàn St. Joseph’s Springvale 08-11-2020

Bản Tin Giáo Đoàn St. Joseph’s Springvale 08-11-2020

Thông Tin Giáo Xứ

NHÀ THỜ VÀ VĂN PHÒNG: tạm đóng cửa. Trong trường hợp khẩn cấp, quý ông bà và anh chị em liên lạc với Cha Xứ qua số 0434 346 777.

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN: https://stjosephspringvale.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMHOGUGfxgNqtv52o_YwNpg
– Thánh Lễ tiếng Anh lúc 10g sáng từ Thứ Ba đến Chúa Nhật.
– Thánh Lễ tiếng Việt lúc 11g30 sáng Thứ Sáu và 3g chiều Chúa Nhật

Thánh Lễ 3g chiều Chúa Nhật quý vị có thể tham dự qua trang Facebook cùa Giáo Xứ St. Joseph’s Springvale: https://www.facebook.com/groups/683124345826341

CÁC THÁNH LỄ TẠI GIÁO XỨ ST. JOSEPH’S SPRINGVALE KỂ TỪ NGÀY 10/11/2020 TỚI 15/12/2020: được 20 người khi Chính Phủ cho phép mở rộng để quý vị có thể tới Nhà Thờ
** Nhà Thờ đóng cửa Thứ Hai
** Thứ Ba 10g sáng (English) và 7g tối (English)
** Thứ Tư 10g sáng (English) và 7g tối (tiếng Việt)
** Thứ Năm 10g sáng (English) và 7g tối (English)
** Thứ Sáu 10g sáng (English) và 11g30 (tiếng Việt)
** Thứ Bảy 10g sáng (English), 5g chiều (English), 7g tối (tiếng Việt)
** Chúa Nhật 8g sáng (English), 10g sáng (English), 12g trưa (English), 3g chiều (tiếng Việt), và 5g chiều (English)

Các Thánh Lễ tiếng Anh trực tuyến vẫn tiếp tục lúc 10g sáng cũng như Thánh Lễ tiếng Việt trực tuyến lúc 11g30 trưa Thứ Sáu và 3g chiều Chúa Nhật dành cho những người không đi tới Nhà Thờ được.

Quý vị muốn tham dự Thánh Lễ tiếng Việt, xin ghi danh với ông Liêm qua số 0417 575 465.
Quý vị muốn tham dự Thánh Lễ tiếng Anh (English) có 2 cách:
– Lien he Văn Phòng Giáo Xứ 9547-4877 hay 9547-4777 từ 9g sáng tới 3g chiều Thứ Ba và Thứ Tư; hay
– Vào trang mạng để ghi danh:; https://www.eventbrite.com.au/e/107038186096

PHONG BÌ DÂNG CÚNG: Qúy ông bà và anh chị em vẫn có thể bỏ vào thùng thư của Giáo Xứ Khi có dịp đi chợ, ghé ngang qua, hoặc vào trang mạng của Giáo Xứ: https://stjosephspringvale.com/

THÁNG CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN: ai muốn xin Lễ trong tháng 11 xin gọi cho Ông Liêm 0417 575 465 các ý lễ và viết các ý lễ và bỏ vào thùng thơ của Giáo Xứ đề tên của các linh hồn. Các linh hồn sẽ được bỏ vào danh sách cầu nguyện để trên Cung Thánh trong các Thánh Lễ tháng 11.

THÁNH LỄ ĐỜI ĐỜI: Quý vị có thể gọi cho Sơ Hải 0422 929 867 hoặc bỏ vào hộp thư của Giáo Xứ. Sơ Hải sẽ làm việc vào Thứ Ba 10/11/2020 từ 9g30 tới 3g.

CẦU NGUYỆN CHO CÁC EM HỌC SINH: đang bận rộn thi VCE cuối năm, được mọi sự tốt lành sau những ngày tháng miệt mài trên ghế nhà trường cũng như ở nhà trong cảnh đại dịch.

BAN BẢO VỆ TRẺ EM CỦA GIÁO XỨ ST.JOSEPH’S VÀ ST.MARK’S: đã được đăng trên trang web Giáo Xứ, quý vị có thể truy cập và làm quen với các văn bản để biết tại:
https://stjosephspringvale.com/professional-standard/

THIỆN NGUYỆN VIÊN: Xin mời các bạn trẻ tham gia giúp trong việc hướng dẫn các giáo dân khi Nhà Thờ mờ cửa trong lúc này. Xin ghi tên với Ông Liêm 0417 575 465 Hoặc Francois 0408 578 779

THÁNH LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM: sẽ được trực tuyến tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang vào lúc 10g30 sáng Chúa Nhật 15/11/2020. (Poster đính kèm). Trong Poster có QR Code để giúp dễ dàng vào link tham dự Thánh Lễ.
Kính mời quý ông bà và anh chị em tham dự để cùng hiệp thông với cộng
đoàn Dân Chúa trong Thánh Lễ Mừng Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Những thông tin khác xin vui lòng truy cập phiên bản đầy đủ tại: