Bản Tin Giáo Đoàn St. Joseph’s Springvale 13/12/2020

Bản Tin Giáo Đoàn St. Joseph’s Springvale 13/12/2020

Thông Tin Giáo Xứ

VĂN PHÒNG: tạm đóng cửa. Trong trường hợp khẩn cấp, quý ông bà và anh chị em liên lạc với Cha Xứ qua số 0434 346 777 hoặc văn phòng Giáo Xứ qua số điện thoại 9547 4877 hay 9547 4777.

CÁC THÁNH LỄ TẠI GIÁO XỨ ST. JOSEPH’S SPRINGVALE:
** Nhà Thờ đóng cửa Thứ Hai
** Thứ Ba 10g sáng (English) và 7g tối (English)
** Thứ Tư 10g sáng (English)
** Thứ Năm 10g sáng (English)
** Thứ Sáu 10g sáng (English) và 11g30 (tiếng Việt)
** Thứ Bảy 10g sáng (English), 5g chiều (English), 7g tối (tiếng Việt)
** Chúa Nhật 8g sáng (English), 10g sáng (English) – trực tuyến, 12g trưa (English), 3g chiều (tiếng Việt) – trực tuyến, và 5g30 chiều (English)

Quý vị muốn tham dự Thánh Lễ tiếng Việt, xin ghi danh với ông Liêm (0417 575 465) hay cô Ngọc (0415 168 314).
Quý vị muốn tham dự Thánh Lễ tiếng Anh (English) có 2 cách:
– Lien he Văn Phòng Giáo Xứ 9547-4877 hay 9547-4777 từ 9g sáng tới 3g chiều Thứ Ba và Thứ Tư; hay
– Vào trang mạng để ghi danh: https://www.eventbrite.com.au/e/107038186096

XƯNG TỘI: Có các cha nói tiếng Anh tại Văn Phòng Giáo Xứ 3g tới 4g từ Thứ Ba tới Thứ Sáu hoặc điện thoại cho Cha Trường làm cuộc hẹn.

GIÁNG SINH 2020: Xin cám ơn quý ông bà và anh chị em ghi danh tham dự Thánh Lễ tiếng Việt dành cho Giáo Đoàn chúng ta:
• Lễ Vọng Giáng Sinh: 9g30 tối Thứ Năm 24-12-2020 (có trực tuyến) và đã có đủ người.
• Lễ Giáng Sinh: 3g chiều Thứ Sáu 25-12-2020 chỉ còn vài chỗ.
• Xin quý vị thông cảm vì số chỗ có giới hạn.

CÁC THÁNH LỄ GIÁNG SINH 2020 TIẾNG ANH:
– Christmas Eve 24-12-2020: 7g tối
– Christmas Day 25-12-2020: 8g và 10g sáng, và 5g30 chiều.

ÐẬU XE TRONG ÐÊM VỌNG GIÁNG SINH: Xin tránh đậu trái phép, cản trở lưu thông và gây phiền hà cho người khác, nhất là trong sân carpark nhà thờ.

TẾT DƯƠNG LỊCH 2021: Kính mời quý ông bà và anh chị em ghi danh tham dự Thánh Lễ lúc 11g30 sáng Thứ Sáu 01-01-2021 Mừng Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.

LỊCH CÔNG GIÁO 2021: với đầy đủ các Thánh Lễ trong năm và các Lễ Ngoại Lịch ($3/cuốn) Lịch sẽ bán sau Thánh Lễ.

WORKING WITH CHILDREN CHECKS (WWCC): theo những thay đổi về quy định của Chính phủ Victoria, các tình nguyện viên thường xuyên tham gia các công việc của Giáo Xứ được yêu cầu xem lại sự hợp lệ của WWCC (expiry date), và nếu đã hết hạn xin vui lòng cập nhật qua trang mạng web: workwithchildren.vic.gov.au.

Xin nhớ đề Nhà Thờ Công Giáo St. Joseph Springvale là volunteer organisation. Đây là điều bắt buộc cho TẤT CẢ tình nguyện viên và các thừa tác viên làm việc cho nhà thờ (bao gồm các ca viên trong ca đoàn và các người lau chùi dọn dẹp thường xuyên).

Những thông tin khác xin vui lòng truy cập phiên bản đầy đủ tại: