Bản TIn Giáo Đoàn St.Joseph’s Springvale 30/05/2021

Thông Tin Giáo Xứ

ĐÓNG CỬA NHÀ THỜ VÀ VĂN PHÒNG GIÁO XỨ: theo Lệnh phong tỏa của Tiểu Bang Victoria, Văn Phòng và Nhà Thờ sẽ đóng cửa cho tới khi có thông báo mới. Truờng hợp khẩn cấp, xin gọi Cha Trường qua số điện thoại 0434 346 777

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN CHÚA NHẬT 30/5/2021
Kính mời quý ông bà và anh chị em tham dự
– Thánh Lễ tiếng Anh (English) lúc 10g sáng: https://youtu.be/i4BWNyPkLtU

– Thánh Lễ tiếng Việt lúc 3g chiều: https://youtu.be/sUkFtMWkXYs

XIN LỄ: Gọi hay nhắn tin cho Ông Liêm 0417 575 465 các ý lễ và viết các ý lễ ngoài bao thơ và bỏ vào thùng thơ của Giáo Xứ.

XƯNG TỘI: tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới.

RỬA TỘI TRẺ EM: tạm ngưng chờ thông báo mới. Liên lạc Sơ Hải 0422 929 867

LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA: Bổn mạng của các anh chi em Thừa Tác Viên Thánh Thể và Lời Chúa lúc 3g chiều Chúa Nhật tuần tới 06/06/2021. Xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho các thừa tác viên sống xứng đáng gương mẫu.

SỬ DỤNG QR CODE: Xin quý ông bà và anh chị em download QR Code Service Vitoria app ở nhà trước khi đến Nhà Thờ để việc ghi danh (check in) được dễ dàng hơn.

BẢO VỆ AN TOÀN TRẺ EM: Do lệnh Lockdown, Việc giới thiệu qua Video sẽ bị hoãn lại sang một dịp khác. Một video dài 5 phút giới thiệu về Bảo Vệ An Toàn Trẻ Em sẽ được trình bầy để giúp quý vị có nhận thức mới trong việc Bảo Vệ An Toàn Trẻ Em do Tổng Giáo Phận phát động trong vài năm qua: – Bảo vệ an toàn là gì? Tại sao nó lại quan trọng? Nó sẽ ảnh hưởng đến quý vị như thế nào? Giáo Xứ cần gì nơi quý ông bà và anh chị em? Mọi thắc mắc xin gửi email tới [email protected].

KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN KỲ 2 NĂM 2021: do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne tổ chức học 2 ngày Thứ Bảy 03/07/2021 và 10/07/2021 từ 9g30 tới 5g30 chiều tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, 225 Hutton Rd, Keysborough Vic 3173. Xin ghi danh với Cha Anthony Quảng, SDB 0412 560 445; Cha Giuse Ước, SJ 0405 466 276, Cha Gioan Baotixita Trường, CSsR, 0421 134 027 hoặc với anh Đôminicô Hiền 0430 517 167. Xin mời các bạn trẻ có ý định lập gia đình trong năm nay hoặc năm tới chuẩn bị cho hành tranh đức tin gia đình mới của mình.

Những thông tin khác xin vui lòng truy cập phiên bản đầy đủ tại: