Select Page

BULLETINS
ENGLISH AND VIETNAMESE

Bản Tin Giáo Đoàn St. Joseph’s Springvale 21/03/2021

Thông Tin Giáo Xứ CHƯƠNG TRÌNH LỄ LÁ & PHỤC SINH 2021: - Chúa Nhật Lễ Lá: 28-03 Thánh Lễ 3g chiều - Giải Tội: - Thứ Tư 31/3: 7g-8g tối (Anh, Việt) - Thứ Năm 1/4: 9g -11g sáng (Anh, Việt) - Thứ Sáu 2/4: 9g30-10g30 (Việt); 11g-12g (tiếng Anh) - Thứ Bảy 3/4: 9g30 tới...

Need to talk

 

Office Open Mon – Fri 9 AM – 4 PM

Wed 9 AM – 12 PM

Contact Us